Kurzy
V taneční skupině Funky Beat se snažíme o co nejkvalitnější a nejefektivnější výuku tance. Z toho důvodu je cela výuka rozdělena do několika kategorii nejen dle věku, ale také taneční úrovně našich členu. Díky tomu se k nám mohou přihlásit jak profesionální tanečníci, tak nováčci a začátečníci, kterým předáváme nejjednodušší základy a postupujeme od nejméně náročných kroků k těm složitějším. Všechny lekce jsou tedy nastaveny tak, aby byly přiměřené schopnostem a tanečním zkušenostem každého jedince. Chceme, aby se děti při lekcích navzájem nebrzdily, nebo na straně druhé nemusely čelit tlaku, či stresu. Stěžejní je pro nás, aby se každé dítě cítilo na tréninku ve svém kolektivu příjemně a uvolněně.
DOSPĚLÍ A
MINI B
DĚTI A
HIP HOP UNITE JUNIOŘI
HIP HOP UNITE CADETI
MINI A
RODIČE A DOSPĚLÍ
DĚTI C
JUNIOŘI C
JUNIOŘI A
JUNIOŘI B
DĚTI B
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA
DOSPĚLÍ A

Tento kurz je určen pro profi tanečníky ve věku od 15let, kteří se již několik let tanci věnují.

Dospělí A jsou svěřeny špičkovým externím lektorům (např. Filip Růžička, choreograf roku), kteří jim předávají nové techniky street dance. Lekce jsou zaměřené nejen na tanec ve skupině, ale i na individuálním projev.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 18:30 - 20:00 FIFA taneční studio
Středa 18:30 - 20:00 Maria , Duďa taneční studio
MINI B

Kategorie mini B  je určena pro děti ve věku od 5 do 7 let, kteří teprve začínají.

Pod vedením zkušených lektorů se děti seznamují se základy všech street dance stylů. Lekce obsahují také  pohybové hry, v rámci nichž dochází ke stmelení kolektivu a navození uvolněné atmosféry.

Každoročně se s dětmi nacvičí sestava, se kterou se děti prezentují před svými rodiči.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Úterý 15:30 - 16:30 Barča a Huwi taneční studio
DĚTI A

Tento kurz je určen pro profi tanečníky ve věku od 8 do 12 let, kteří se již několik let tanci věnují.

V rámci výuky jsou děti svěřeni špičkovým externím lektorům (např. Filip Růžička, choreograf roku), kteří dětem předávají nové techniky street dance.  Lekce jsou zaměřené nejen na tanec ve skupině, ale i na individuální projev - freestyle.

Tato kategorie se každoročně zúčastňuje mezinárodních a Evropských soutěží.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 15:30 - 17:00 FIFA taneční studio
Středa 15:30 - 17:00 Maria, Duďa taneční studio
Čtvrtek 15:30 - 17:00 Radek sokolovna FM
HIP HOP UNITE JUNIOŘI

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 17:00 - 18:30 FIFA taneční studio
Středa 17:00 - 18:30 Maria, Duďa taneční studio
Úterý 18:30 - 20:00 trenér z Třince sokolovna FM
Čtvrtek 16:30 - 18:00 FIFA taneční studio
HIP HOP UNITE CADETI

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 15:30 - 17:00 FIFA taneční studio
Středa 15:30 - 17:00 Maria taneční studio
Čtvrtek 15:00 - 16:30 Fifa taneční studio
Čtvrtek 17:30 - 19:00 Radek sokolovna FM
MINI A

Kategorie mini A je určena pro děti ve věku od 4 do 8 let, které už mají za sebou nějakou pohybovou průpravu a ovládají nejjednodušší kroky.

Pod vedením zkušených lektorů se děti seznamují se základy všech street dance stylů (například hip-hop, house či locking). Důraz je kladen nejen na výuku správné techniky těchto stylů, ale také na rozvíjení freestylu a  vnímání hudby. Občas jsou lekce zpestřeny pohybovou hrou, v rámci nichž dochází ke stmelení kolektivu a navození uvolněné atmosféry.

Každoročně se s dětma nacvičí tematická sestava, se kterou se děti prezentují na mnoha prestižních vystoupeních a soutěžích.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Úterý 17:00 - 18:30 Barča tělocvična
Středa 15:30 - 16:30 Barča tělocvična
RODIČE A DOSPĚLÍ

Tato kategorie je určena pro muže a ženy nad 25 let, kteří s tancem teprve začínají a nemají žádnou pohybovou průpravu.

V rámci tanečních lekcí se proto tito tanečníci seznámují s úplnymi  základy street dance stylů a nejjednoduššími kroky. Tréninky vedou profesionální lektoři, kteří se snaží především o to, aby byla každá lekce vedena zábavnou a uvolněnou formou.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Úterý 19:00 - 20:00 Huwi a Marek taneční studio
DĚTI C

Do této kategorie jsou zařazeny děti ve věku od 8 do 12 let, které  jsou úplní začátečníci a chtějí se seznámit se styly street dance.

V rámci kurzu se s dětmi vytvoří taneční formace, která bude prezentována na závěr roku rodičům.

Během roku jsou děti připravovány na přestup do kategorie B.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 15:00 - 16:00 Barča Sokolovna
JUNIOŘI C

LETOS NEOTVÍRÁME!  

Do této kategorie jsou zařazeny děti ve věku od 13 do 17 let, které  jsou úplní začátečníci a chtějí se seznámit se styly street dance.

V rámci kurzu se s dětmi vytvoří taneční formace, která bude prezentována na různých vystoupeních i tanečních soutěžích.

Během roku jsou děti připravovány na přestup do kategorií B .

JUNIOŘI A

Tento kurz je určen pro profi tanečníky ve věku od 12 do 15 let, kteří se již několik let tanci věnují.

Junioři jsou svěřeny špičkovým externím lektorům (např. Filip Růžička, choreograf roku), kteří jim předávají nové techniky street dance. Lekce jsou zaměřené nejen na tanec ve skupině, ale i na individuálním projev.

Tato kategorie se každoročně zúčastňuje mezinárodních a Evropských soutěží.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 17:00 - 18:30 FIFA taneční studio
Středa 17:00 - 18:30 Mária taneční studio
Čtvrtek 15:30 - 17:00 Radek sokolovna FM
JUNIOŘI B

Do této kategorie jsou zařazeny děti ve věku od 12 do 16 let, které za sebou již mají pohybovou průpravu a techniku ve street stylech.

V rámci kurzu se s dětmi vytvoří taneční formace, která bude prezentována na různých vystoupeních i tanečních soutěžích.

Během roku jsou děti připravovány na přestup do profesionálních kategorií.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Úterý 18:30 - 20:00 Wendy a Viki tělocvična
Čtvrtek 18:30 - 20:00 Wendy a Viki taneční studio
DĚTI B

Do této kategorie jsou zařazeny děti ve věku od 8 do 12 let, které za sebou již mají pohybovou průpravu a základy street stylů.

V rámci kurzu se s dětmi vytvoří taneční formace, která bude prezentována na různých vystoupeních i tanečních soutěžích.

Během roku jsou děti připravovány na přestup do profesionálních kategorií.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Úterý 16:30 - 18:00 Naty a Terezka taneční studio
Čtvrtek 17:00 - 18:30 Naty a Terezka tělocvična
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky ve věku od 3 do 5 let. Zde se děti učí zábavnou formou základní kroky, orientaci v prostoru a vnímání hudby.

Výuka je propojena pohybovými hrami, které učí děti pracovat ve skupině a vnímat jeden druhého.

Na závěr je otevřená hodina pro rodiče.

Rozvrh:

Den Čas Lektor Místo
Pondělí 16:30 - 17:15 Lenička a Krista MŠ Pohádka Třanovského