Úspěchy - 2010
2010
2010

kategorie juniorská :
2. místo - kategorie freestyle ( choreografie - " Z četníka zlodějem " )
3. místo - kategorie hip hop unite ( choreografie - " Bonkers " )
kategorie děti:
1. místo - kategorie freestyle ( choreografie - " Třetí přání" )
1. místo - kategorie hip hop unite ( choreografie - " Fancy " )